NHÔM VIỆT PHÁP

BẢNG BÁO GIÁ NHÔM VIỆT PHÁP

Stt Chi tiết sản phẩm Đơn giá (vnđ/ m2)
1 Cửa sổ mở quay, mở hất, mở trượt  
·      Khung nhôm Việt Pháp hệ 4400 chính hãng loại 1

·      Kính cường lực 5mm

995.000đ – 1.115.000đ
·         Khung nhôm Việt Pháp hệ 4400 chính hãng loại 1

·         Kính dán an toàn 6,38mm (ly)

1.005.000đ – 1.215.000đ

 

2 Cửa đi nhôm Việt Pháp mở quay

·      Khung nhôm Việt Pháp hệ 4400

·      Kính cường lực 5mm (hoàn toàn cánh cửa)

995.000đ – 1.045.000đ
 
  • Khung nhôm Việt Pháp hệ 4400
  • Kính cường lực 6.38mm (hoàn toàn cánh cửa)
1.095.000đ – 1.195.000đ
3 Cửa đi mở quay trên kính, dưới pano

  • Khung nhôm Việt Pháp hệ 4500
  • Kính cường lực 5mm
1.045.000đ – 1.150.000đ
  • Khung nhôm Việt Pháp hệ 4500
  • Kính cường lực 6.38mm
1.145.000đ – 1.250.000đ
4 Cửa đi mở trượt

  • Khung nhôm Việt Pháp hệ 2600
  • Kính cường lực 5mm
995.000đ – 1.015.000đ
  • Khung nhôm Việt Pháp hệ 2600
  • Kính cường lực 6.38mm
1.050.000đ – 1.115.000đ