Kính màu ốp bếp

Kính màu ốp bếp giá bao nhiêu? Chỗ nào lắp đặt giá rẻ ?

KÍNH ỐP BẾP - MS002 - Nội Thất Kính Âu Việt